Doğru Sesi Yakalamak

dogru-ses-blog

Bilinenin aksine, seslendirme sanatı başlı başına zor bir sanattır. Bir kelimeyi anadili iyi bilerek, özelliklle reklam seslendirmesi alanında ağız yani şive yapmadan, doğru diksiyon-artikülasyon ve doğru tonlamayla birlikte söyleyebilmek ve bunu dinleyici kesime, sesteki samimiyeti aktararak geçirebilmektir. Bütün bunlara haiz olmak için, seslendirme sanatı alanında ciddi bir çalışma yapmak ve uğraş vermek gerekir. Beynin, doğduğu andan itibaren duyduğu sesleri hafızasına atması ve konuşma süreci başladıktan sonra da, kelimeleri bu doğrultuda kullanmasından kaynaklanan sorunu ortadan kaldırmak ve beyindeki yanlış kullanılan kelime hafızasını silip, doğrularını yerleştirebilmek için temel eğitimlerden geçtikten sonra, üzerine ciddi çalışmalar yapılarak akıcı bir hale gelmesi sağlanabilir. Bir kelimeyi doğru söyleyebilmek için, geçmişten gelen yanlış kazanımları silip, doğruların beyne yerleştirilmesinden sonra, motor faaliyet haline gelebilmesi için de belli bir çalışmaya ve bununla birlikte tecrübeye sahip olunması gerekir.

Bütün bunların ardından, aslında konuşmayla birlikte karşı tarafa geçirilmek istenen duygu : Samimiyettir. Temel olarak; bir konuşma metninin, karşı tarafa hissettirmesi gereken bu duyguyu doğru aktarabilmek için, yukarıda anlatılan becerilere sahip olunması gerekir. Samimiyeti sağlayabilmek için ise; seslendirme sanatçısının, metnin anlattığı oyuna uygun bir karakteri canlandırabilmesi gerekir.

Seslendirme yapan insanlarda aranan bir diğer kriter de; oyunculuktur. Doğru his, ancak bütün bunları yaparak karşı tarafa geçirilebilir. Özellikle toplumumuzda yanlış olarak bilinen seslendirme sanatı, bilindiği gibi basit bir sanat değildir. Aksine zordur. Bir oyuncunun kullanmakta özgür olduğu, jest, mimik ve beden dilinden yoksun olarak, sadece sesiyle bütün bir hissi, doğru olarak karşı tarafa geçirebilmek zorundadır. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek içinse; ana dilin inceliklerine sahip olurken, ağızdan uzak durarak, diksiyon-artikülasyon becerisinin gelişmiş olmasıyla birlikte, müzik kulağı ve oyunculuk yeteneğinin gerektiği ölçüde mevcut bulunması gereken seslendirme sanatçısı, seslendirdiği metni samimiyet duygusu içinde, dinleyicilere ulaştırabilmesi gerekir. Bu gerekliliği yerine getirebilen bireye; seslendirme sanatçısı, bu işe; seslendirme sanatı yeni tabiri ile mikrofon oyunculuğu denir.

Tüm mikrofon oyuncularına Saygılarımızı sunarız.

Yazan : Fatih Mercimek – Sesizi Audio Production Services.