Ses kaydının icadını merak ettiniz mi?

ses-kaydi-icadi-blog

İnsanlığın var oluşundan bu yana icatlara dair milyonlarca hayal kuruldu. İnsanlar bu hayallerin önemli bir kısmını gerçekleştirdi fakat birçoğunu da gerçekleştiremedi. Sesleri birtakım materyallerin üzerine kalıcı olarak kaydetmeye çalıştıklarından beri akıl almaz bir ilerleme kaydedildi.

Merak edilen ve icat kabul edilen çoğu şey eskide kaldı; ses kaydı da buna dahil. Ses kaydından bu yana teknolojideki hızlı gelişmeler birçok şeyin önünü açtı. Kameralar, ses kayıt cihazları, akıllı telefonlar derken, her şey sesleri alabilir ve kaydedebilir oldu.

2008 yıllarında bir keşif yapıldı ve bu keşif de ilk ses kaydını; Parisli Edouard-Leon Scott de Martinville yaptı. 9 Nisan 1860 yılında bu ses kaydını yapan Edouard-Leon Scott de Martinville yaptığı ses kaydını dinleyemedi. Bu yaptığı kayıt 27 Mart 2008 yılında anlaşılabilir bir sese dönüştürülebildi.

Fonotograf ismini verdiği bu buluş; gaz lambasının isinden yararlanıp kâğıdın karartılması ile bir merdaneye sarılıyor bu sayede ses dalgaları kâğıda çizgi halinde kayıt oluyordu. Bu ilginç ses kaydının olabilmesi için de koni biçiminde bir parça ise ses dalgalarını toplayarak dar çaplı çıkış ucunda yoğunlaştırılıyor.

Yoğunlaşan ses dalgaları ise bu yoğunluğun hassas bir türde iğneyi titreştirerek, isle karartılan kâğıda ses dalgalarını çizdirilmesiyle oluşuyordu.

Elle döndürülen merdanenin sabit bir hızla döndürülmesi gerekiyordu. Çizilecek olan ses grafiğinin bütün bölümlerinin birbirleriyle orantılı olması için bu teknikten yararlanılıyordu.

İlk ses kaydını yapan kişi; Edouard-Leon Scott de Martinville’dir. Ses kaydının yapıldığı en eski tarih ise 09 Nisan 1860 yılıdır. Kaydın yapıldığı yer ise Paris’tir. Bu ses kaydını oluşturmaktaki amaç; Fransız halk şarkısının ses grafiğini çıkartmaktı.