Reklamda Sesin Önemi

reklam-seslendirme-blog

Reklam, üretici ile tüketici arasında bağlantı sağlayan en iyi iletişim aracıdır. Firmalar ürettiği ürünü tüketici ile buluşturmak için yazılı, sesli ve görsel iletişim araçlarından faydalanırlar. Bu iletişim araçlarını da medya üzerinden kullanırlar. Reklam verilecek kitle iletişim araçları gazete, televizyon, radyo, açık hava reklamları ve açık hava radyolarıdır.

Bu medya öğelerinin hepsi bir anda kullanılamamaktadır. Özellikle internet ve televizyonda; ses, görüntü, yazı bir alanda kullanılırken radyoda sadece ses kullanılır. Ancak bu üç medya öğesinin ortak noktası ise sestir.

Sesler bir reklamın etkili olmasında en büyük iletişim aracıdır. Seslendirme ne derece ustalıkla ve kaliteli yapılırsa reklamda verilmek istenilen mesaj çok daha iyi anlaşılır ve çok daha etkili olur. Kaliteli bir reklam seslendirme yapılabilmesi için ses mühendisleri tarafından profesyonel stüdyolarda dublaj yapılmalıdır.

Çekim esnasında kayda alınan seslerde kirlilik ve gürültü olacağı için çekim sonrasında montaj aşamasında dublaj hizmetleri veren firmalarla iletişime geçilerek reklamınızı daha kaliteli bir hale getirebilirsiniz. Reklamda ne anlattığınız kadar ne hissettirdiğiniz de önemlidir. Doğru duyguları verip istenilen sonuçları almak istiyorsanız profesyonel seslendirme hizmeti almalısınız.

Bizler sesizi.com olarak dublaj, reklam, yabancı dil, çizgi film animasyon seslendirme alanında en profesyonel hizmetleri ihtiyaca uygun çözümlerle, alanında usta kadın ve erkek seslendirme kadromuzla sunmaktayız.