Seslendirme Alanında ”Ana Dil’in Önemi

anadil-blog

Günümüzde; dünyada pek çok ülkede yerel ve ulusal diller kullanılmaktadır. Kimi diller unutulmaya yüz tutarken, kimi dillerse; diğer toplumlar tarafından bilinir hale gelebilmektedir. Dil; insanların birbirlerini anlamalarına yardımcı olan temel uzuvdur. Karşınızdaki insanla aynı dili konuşuyorsanız, bu sizin birbirinizi daha iyi anlayabilmenize yardımcı olur. Dildeki keskin ayrımlardan etkilenmez, ince nüansları farkedersiniz. Bu doğallık, seslendirme işinin en temel dinamiklerindendir. Seslendirmede en önemli olgulardan biri; o dili ”doğal” bir şekilde kullanabilmektir.

Doğal dil kullanımıyla anlatılmak istenen, ait olunan toplumun konuştuğu dilin inceliklerinin farkında olmaktır. Bir kelimenin söyleniş biçimi, telaffuzu ve anlamını bilerek söyleyebilme yetkinliğine sahip olmak seslendirmenin doğru yapılabilmesi için temel gerekliliktir. Farklı bir dili öğrenen insanla, o dili doğuştan öğrenen –ana dili olan- insan arasında farklar bulunur. Bu farklar; seslendirme için çok önemlidir. Eğer seslendirmen, dili sonradan öğrenmişse, önüne gelen metni çok sağlıklı bir şekilde çözümleyemez. Bu da seslendirmeyi çok doğru bir şekilde yapamayacağı anlamına gelir.

Devam edecek…